blocks_image

FASAP PSICÒLEGS, S. L. és una companyia mercantil fundada a l’any 1988 amb el propòsit d’oferir serveis professionals en els diferents àmbits d’aplicació de la psicologia: Clínica, Escolar i del Treball i les Organitzacions. Compta amb les instal·lacions i equips que requereix un centre d’assistència clínica, així com amb personal degudament qualificat i titulat. De conformitat amb la normativa vigent sobre dotació, funcionament i requeriments de centres d’assistència sanitària, gaudeix de l’autorització administrativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a funcionar com a centre de psicologia clínica.

Des de l’any 1988, FASAP col·labora amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (actualment Servei d’Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, desenvolupant projectes i programes dirigits a col·lectius amb necessitat d’assessorament especialitzat en l’àmbit de l’Orientació i la Inserció Laboral.

FASAP també té establerts contractes de prestació de serveis amb les mútues SANITAS, AXA-WINTERTHUR Y AGRUPACIÓ MÚTUA, per atendre als seus assegurats en el tractament de problemes susceptibles d’intervenció psicològica.

L’equip de
FASAP el formen psicòlegs, psicopedagogs i logopedes col·legiats, capacitats per a proposar un ampli ventall de serveis que es sostenen sobre dos grans premisses:

Serveis de qualitat: l’experiència del personal que integra l’equip de FASAP en l’àmbit d’aplicació de la psicologia permet oferir serveis de màxima qualitat, capaços de conjugar una metodologia de treball eficaç i eficient amb el coneixement de les diferents especialitats professionals. Així, els nostres clients poden ser atesos per solucionar qualsevol problema que requereixi els coneixements d’un professional de la psicologia, de la pedagogia i/o de la logopèdia.

Serveis oberts al futur: partint de les necessitats dels clients i gràcies a la multidisciplinarietat del equip que l’integra, els diferents serveis que ofereix FASAP són el resultat de l’esforç en proposar noves solucions per als nous problemes que planteja la societat actual, particularitzant cada demanda. Un exemple d’aquesta evolució és la pràctica de l’enfocament estratègic en la resolució de problemes personals, escolars, familiars i del treball i les organitzacions. Aquest enfocament representa la màxima evolució en el camp de la psicologia aplicada. Tant és així que podria definir-se com “l’art de resoldre complicats problemes humans mitjançant solucions aparentment simples”.

L’experiència, la formació i la investigació constants, així com la prestació de serveis als màxims nivells de qualitat, avalen la trajectòria de l’equip de professionals de
FASAP.